Nabi shallallahu alaihi wasallam melarang keras perbuatan ini. Bara’ ibn Azib dan Abu Barzah bercerita, “Rasulullah pernah berkhutbah sehingga suaranya terdengar oleh perempuan-perempuan yang tinggal di rumah mereka. Kata beliau, ‘Wahai manusia yang beriman dengan lisan namun belum masuk ke dalam hatinya, jangan melakukan gibah terhadap sesama kaum Muslim.” (Kitab al-Misykah, no. 5044).

Dari Anas ibn Malik berkata, Rasul bersabda, “Dalam perjalanan aku dimi’rajkan, aku melewati kaum yang berkuku dari timah, yang dengan itu mereka mencakar wajah dan dada mereka. Aku bertaka, ‘Siapakah mereka, wahai Jibril?’ ‘Mereka itu adalah orang-orang yang memakan daging dan menjatuhkan kehormatan manusia.” (Shahih al-Jami’, no. 5213).

Allahumma ajirnaa minannaar…

Iklan