~~~Ganjaran/Pahala yang sama seperti Kaum Lelaki untuk para wanita/istri Sholeha~~~

​السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Pada suatu ketika ada seorang
wanita bernama Asma binti Sakan.. Dia suka hadir dalam pengajian Rasulullah SAW..

Pada suatu hari dia bertanya
kepada Rasulullah SAW : “Ya Rasulullah.. Bukankah Engkau di utus
Allah kepada kaum pria dan
wanita..??

Akan tetapi mengapa banyak ajaran syariat lebih banyak hanya untuk kaum pria..?

Kami pun ingin seperti mereka..

Kaum pria di wajibkan sholat
jum’at , sedangkan kami tidak..

Mereka mengantar jenazah, sementara kami tidak..

Mereka di wajibkan berjihad , sedangkan kami tidak..

Bahkan kami mengurusi rumah ,
harta dan anak anak mereka..

Maka Rasulullah SAW menoleh
kepada para sahabat sambil
berkata : ” Tidak pernah aku mendapat pertanyaan sebaik pertanyaan wanita ini, dan kemudian Rasulullah SAW bersabda :

“Wahai Asma..sampaikan kepada
seluruh wanita di belakangmu. Jika kalian berbakti kepada suami kalian dan bertanggung jawab dalam keluarga kalian , maka kalian akan mendapatkan pahala yang diperolehnya ( kaum pria tadi ) tanpa mengurangi pahala yang di dapat olehnya..”(HR Ibn Abdi)

Begitu indah Agama ini memperlakukan seorang wanita/istri, hingga mendapatkan ganjaran/pahala yang sama.

Anjuran kepada para istri agar selalu taat dan patuh kepada seorang Suami, selama seorang suami tidak mengajak/mengajarkan hal – hal yang sekiranya keluar dari syariat Keislaman. Dan bagi para wanita yang belum beristri, carilah serta pilah pilihlah pasangan hidup dengan baik tanpa mengikuti nafsu syahwat belaka, carilah imam yang baik yang bisa memimpin menuju dunia serta akhirat.

Semoga Ada manfaat bagi yang membaca terlebih khusus sendiri bagi ana pribadi agar selalu berusaha menjadi Imam yang baik serta bisa mendidik keluarga menuju keluarga yang diRidhoi Allah.

Wal-afwu minkum.

وَ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

Al-Faqir ㊤αuƒΐ㉿ bI₪ ₪uℜ

Iklan