​Lisanmu Menentukan Nasibmu

Lisan terkadang dapat mengangkat derajat si pemilik lisan tersebut kepada derajat yang paling tinggi.

Namun lisan juga terkadang dapat menjerumuskan si pemilik lisan tersebut kepada tingkatan yang paling rendah. 

Nabi Muhammad SAW bersabda; “Sesungguhnya ada seorang hamba yang berbicara dengan suatu perkataan yang tidak dipikirkan bahayanya terlebih dahulu, sehingga membuatnya dilempar ke neraka dengan jarak yang lebih jauh dari pada jarak antara timur dan barat.” (HR. Muslim)

Ulama besar Syafi’iyyah,  Imama AnNawawi rahimahullah dalam Syarh Muslim saat menjelaskan hadits ini mengatakan; ”Ini adalah dalil yang mendorong setiap orang agar selalu menjaga lisannya sebagaimana Rasulullahshallallahu ‘alaihi wa sallam juga bersabda, 
‘Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik dan jika tidak maka diamlah.’
(HR. Bukhari dan Muslim). 
Oleh karena itu, selayaknya setiap orang yang berbicara dengan suatu perkataan atau kalimat, hendaknya merenungkan dalam dirinya sebelum berucap. 

“Jika memang ada manfaatnya, maka dia baru berbicara, Namun jika tidak, hendaklah dia menahan lisannya (Diam)” 

Itulah manusia, dia menganggap perkataannya seperti itu tidak apa-apa, namun di sisi Allah itu adalah suatu perkara yang bukan sepele. Allah Ta’ala berfirman, “Kamu menganggapnya suatu yang ringan saja. Padahal dia pada sisi Allah adalah besar.” (QS. An Nur [24] : 15)

4 TIPE ORANG YG HARAM TERSENTUH API NERAKA

ﻋَﻦِ ﺍﺑْﻦِ ﻣَﺴْﻌُﻮﺩٍ، ﻋَﻦِ ﺍﻟﻨَّﺒِﻲِّ – ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ – ،ﻗَﺎﻝَ : ﺃَﻻَ ﺃُﺧْﺒِﺮُﻛُﻢْ ﺑِﻤَﻦْ ﺗُﺤَﺮَّﻡُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﺍﻟﻨَّﺎﺭُ؟ ﻗَﺎﻟُﻮﺍ : ﺑَﻠَﻰ ﻳَﺎ ﺭَﺳُﻮﻝَ ﺍﻟﻠﻪِ، ﻗَﺎﻝَ : ﻋَﻠَﻰ ﻛُﻞِّ ﻫَﻴِّﻦٍ، ﻟَﻴِّﻦٍ، ﻗَﺮِﻳﺐٍ، ﺳَﻬْﻞٍ

Maukah kalian aku tunjukkan orang yang haram (tersentuh api) neraka?.

Para sahabat berkata, “Iya, wahai Rasulallah!”.Beliau menjawab: “(Haram tersentuh api neraka) orang yang Hayyin, Layyin, Qorib, Sahl”_(H.R. At-Tirmidzi dan Ibnu Hiban).

▶1. HayyinOrang yang memiliki ketenangan dan keteduhan lahir maupun batin. Tidak labil dan gampang marah, penuh pertimbangan. Tidak mudah memaki, melaknat sertaTeduh jiwanya..
▶ 2.  Layyin
Orang yang lembut dan santun, baik dalam bertutur-kata atau berbuat. Tidak kasar, tidak semaunya sendiri 
Tidak galak yang suka memarahi orang yang berbeda pendapat dgnya. Tidak suka melakukan pemaksaan pendapat.Lemah lembut dan selalu menginginkan kebaikan untuk sesama manusia.
▶ 3. Qorib
Akrab, ramah diajak bicara, menyenangkan orang bagi yang mengajak bicara. Biasanya murah senyum jika bertemu.

▶ 4. Sahl
Orang tidak mempersulit sesuatu. Selalu ada solusi bagi setiap permasalahan. Tidak suka berbelit-belit, tidak menyusahkan dan membuat orang lain lari dan menghindar.

Inilah bingkai akhlaq yang mulia

​4 TIPE ORANG YG HARAM TERSENTUH API NERAKA

ﻋَﻦِ ﺍﺑْﻦِ ﻣَﺴْﻌُﻮﺩٍ، ﻋَﻦِ ﺍﻟﻨَّﺒِﻲِّ – ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ – ،ﻗَﺎﻝَ : ﺃَﻻَ ﺃُﺧْﺒِﺮُﻛُﻢْ ﺑِﻤَﻦْ ﺗُﺤَﺮَّﻡُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﺍﻟﻨَّﺎﺭُ؟ ﻗَﺎﻟُﻮﺍ : ﺑَﻠَﻰ ﻳَﺎ ﺭَﺳُﻮﻝَ ﺍﻟﻠﻪِ، ﻗَﺎﻝَ : ﻋَﻠَﻰ ﻛُﻞِّ ﻫَﻴِّﻦٍ، ﻟَﻴِّﻦٍ، ﻗَﺮِﻳﺐٍ، ﺳَﻬْﻞٍ

“Maukah kalian aku tunjukkan orang yang haram (tersentuh api) neraka?. Para sahabat berkata, “Iya, wahai Rasulallah!”.Beliau menjawab: “(Haram tersentuh api neraka) orang yang Hayyin, Layyin, Qorib, Sahl”_(H.R. At-Tirmidzi dan Ibnu Hiban).

▶1. Hayyin

Orang yang memiliki ketenangan dan keteduhan lahir maupun batin. Tidak labil dan gampang marah, penuh pertimbangan. Tidak mudah memaki, melaknat sertaTeduh jiwanya..

▶ 2.  Layyin

Orang yang lembut dan santun, baik dalam bertutur-kata atau berbuat. Tidak kasar, tidak semaunya sendiri 

Tidak galak yang suka memarahi orang yang berbeda pendapat dgnya. Tidak suka melakukan pemaksaan pendapat.

Lemah lembut dan selalu menginginkan kebaikan untuk sesama manusia.

▶ 3. Qorib

Akrab, ramah diajak bicara, menyenangkan orang bagi yang mengajak bicara. Biasanya murah senyum jika bertemu.

▶ 4. Sahl

Orang tidak mempersulit sesuatu. Selalu ada solusi bagi setiap permasalahan. Tidak suka berbelit-belit, tidak menyusahkan dan membuat orang lain lari dan menghindar.

Inilah bingkai akhlaq yang mulia..

Bertabaruk dengan 313 nama Rosul-Rosul dan Nabi-nabiNya Allah

Bertabaruk dengan 313 nama Rosul-Rosul dan Nabi-nabiNya Allah.
Telah kita ketahui bersama bahwa Nama-Nama Rosul yang wajib kita hafal dan ketahui ada 25. Sedangkan jumlah keseluruhan para Rosul ada 313. Mungkin ini yang tidak banyak diketahui orang, yakni tentang nama-nama para Rosul yang berjumlah 313.

(Syaikh Muhammad Nawawi al-Jawi al-Bantani di dalam kitab Ats-Tsamaru Al-Yani’ah fi Riyadh Al-Badi’ah)
(kelahiran Tanara, Serang, Banten tahun 1813 M dan wafat di Mekkah tahun 1897 M).


فمن كتب اسمائهم ووضعهم فى بيته او قراها اوحملها تعظيما لهم وتكريما لذواتهم واحتراما لنبوتهم واستمدادا من هممهم العالية واستغاثة بارواحهم المقدسة سهل عليه امورالدنيا والاخرة وفتح عليه ابواب الخيرات ونزول الرحمة والبركات ودفع عنه الشرور , وقال صلى الله عليه وسلم حياتهم ومماتهم سواء فهم متصرفون في الارض والسماء.
Barangsiapa yang menulis nama-nama rasul dan meletakkannya di rumah atau membacanya atau membawanya dengan mengagungkan mereka, memuliakan keberadaan mereka, menghormati kenabian mereka, berharap dari keinginan mereka yang tinggi dan beristighatsah dengan ruh-ruh mereka yang suci, maka akan dimudahkan oleh Allah Swt. segala urusan di dunia dan akhirat. Dan akan dibukakan pintu-pintu kebaikan dan diturunkan rahmat, keberkahan serta menolak segala kejelekan. 

Rasulullah Saw. bersabda: “Hidup dan matinya mereka (para rasul) itu sama saja, tetap beraktivitas (hidup) di bumi dan di langit.


والمشهور ان المرسلين ثلاثمائة وثلاثا عشر كما في حديث ابي ذر وهاهي اسماؤهم على ماروى عن انس : ادم , شيث, انوش, قيناق, مهيائيل, اختوخ, ادريس, متوشلخ, نوح, هود, عبهف, مرداريم, شارع, صالح, ارفخشذ, صفوان, حنظلة, لوط, عصان, ابراهيم, اسمعيل, اسحق, يعقوب, يوسف, شمائيل, شعيب, موسى, لوطان, يعوا, هرون, كليل, يوشع, دانيال, بونش, بليا, ارميا, يونس, الياس, سليمان, داود, اليسع, ايوب, اوس, ذانين, الهميع, ثابت, غابر, هميلان, ذوالكفل, عزير, عزقلان, عزان, الوون, زاين, عازم, هريد, شاذن, سعد, غالب, شماس, شمعون, فياض, قضا, سارم, عيناض, سايم, عوضون, بيوزر, كزول, باسل, باسان, لاخين, غلضات, رسوغ, رشعين, المون, لوغ,برسوا, الاظيم, رشاد, شريب, هيبل, ميلان, عمران, هرييب, جريت, شماع, صريخ, سفان, قبيل, ضعضع, عيصون, عيصف, صديف, برواء,حاصيم, هيان, عاصم, وجان, مصداع, عاريس, شرحبيل, خربيل, حزقيل, اشموئيل, غمصان, كببر, سباط, عباد بثلخ, ريهان, عمدان, مرقان, حنان, لوحنا, ولام, بعيول, بصاص, هبان, افليق, قازيم, نصير, اوريس, مضعس, جذيمة, شروحيل, معنائيل, مدرك, حارم, بارغ هرميل, جابد, زرقان, اصفون, برجاج, ناوى, هزرابن اشبيل, عطاف, مهيل, زنجيل, شمطان, القوم, حوبلد, صالح, سانوخ, راميل, زاميل, قاسم, باييل, بازل, كبلان, باتر, حاجم, جاوح, جامر, حاجن, راسل, واسم, رادن, سادم, شوشا, جازان, صاحد, صحبان, كلوان, صاعد,غفران, غاير, لاحون, بلدخ, هيدان, لاوى, هيراء, ناصى, حانك, حافيخ, كاشيخ, لافث, نايم, حاشم, هجام, ميزاد,اسيمان, رحيلا, لاطف, برطفون, ابان, عورائض, مهمتصر, عانين, نماخ, هندويل, مبصل, مضعتام, طميل, طابيح, مهمم حجرم, عدون, منبد, بارون, روان, معبن, مزاحم, يانيد, لامى, فردان,جابر, سالوم, عيص, هربان, جابوك, عابوج, مينات, قانوح, دربان, صاخم, حارض, حراض, حرقيا, نعمان, ازميل, مزحم, ميداس, يانوح, يونس, ساسان, فريم, فريوش, صحيب, ركن, عامر, سحنق, زاخون, حينيم, عياب, صباح, عرفون, مخلاد, مرحم, صانيد, غالب, عبدالله, ادرزين, عدسار, زهران, بايع, نظير, هورين, كايواشيم, فتوان, عابون, رباخ, صابح, مسلون, حجان, روبال, رابون, معيلا, سايعان, ارجيل, بيغين, متضح, رحين, محراس, ساخين, حرفان, مهمون, حوضان, البؤن, وعد, رخيول, بيغان, بتيحور, حوظبان, عامل, زحرام, عيس, صبيح, يطبع, جارح, صهيب, صبحان, كلمان, يوخى, سميون, عرضون, حوحر, يلبق, بارع, عائيل, كنعان, حفدون, حسمان, يسمع, عرفور, عرمين, فضحان, صفا, شمعون, رصاص, اقلبون, شاخم, خائيل, احيال, هياج, زكريا, يحيى, جرجيس, عيسى بن مريم, محمد صلى الله عليه وسلم عليهم اجمعين .

  1. Dan menurut pendapat yang masyhur, sesungguhnya para rasul itu berjumlah 313, seperti yang disebutkan dalam hadits riwayat Abu Dzar Ra. Dan inilah nama-nama Rasul itu seperti yang diriwayatkan dari shohabat Anas Ra.:

1. Adam As.

2. Tsits As.

3. Anuwsy As.

4. Qiynaaq As.

5. Mahyaa’iyl As.

6. Akhnuwkh As.

7. Idris As.

8. Mutawatsilakh As.

9. Nuh As.

10. Hud As.

11. Abhaf As.

12. Murdaaziyman As.

13. Tsari’ As.

14. Sholeh As.

15. Arfakhtsyad As.

16. Shofwaan As.

17. Handholah As.

18. Luth As.

19. Ishoon As.

20. Ibrahim As.

21. Isma’il As.

22. Ishaq As.

23. Ya’qub As.

24. Yusuf As.

25. Tsama’il As.

26. Su’aib As.

27. Musa As.

28. Luthoon As.

29. Ya’wa As.

30. Harun As.

31. Kaylun As.

32. Yusya’ As.

33. Daaniyaal As.

34. Bunasy As.

35. Balyaa As.

36. Armiyaa As.

37. Yunus As.

38. Ilyas As.

39. Sulaiman As.

40. Daud As.

41. Ilyasa’ As.

42. Ayub As.

43. Aus As.

44. Dzanin As.

45. Alhami’ As.

46. Tsabits As.

47. Ghobir As.

48. Hamilan As.

49. Dzulkifli As.

50. Uzair As.

51. Azkolan As.

52. Izan As.

53. Alwun As.

54. Zayin As.

55. Aazim As.

56. Harbad As.

57. Syadzun As.

58. Sa’ad As.

59. Gholib As.

60. Syamaas As.

61. Syam’un As.

62. Fiyaadh As.

63. Qidhon As.

64. Saarom As.

65. Ghinadh As.

66. Saanim As.

67. Ardhun As.

68. Babuzir As.

69. Kazkol As.

70. Baasil As.

71. Baasan As.

72. Lakhin As.

73. Ilshots As.

74. Rasugh As.

75. Rusy’in As.

76. Alamun As.

77. Lawqhun As.

78. Barsuwa As.

79. Al-‘Adzim As.

80. Ratsaad As.

81. Syarib As.

82. Habil As.

83. Mublan As.

84. Imron As.

85. Harib As.

86. Jurits As.

87. Tsima’ As.

88. Dhorikh As.

89. Sifaan As.

90. Qubayl As.

91. Dhofdho As.

92. Ishoon As.

93. Ishof As.

94. Shodif As.

95. Barwa’ As.

96. Haashiim As.

97. Hiyaan As.

98. Aashim As.

99. Wijaan As.

100. Mishda’ As.

101. Aaris As.

102. Syarhabil As.

103. Harbiil As.

104. Hazqiil As.

105. Asymu’il As.

106. Imshon As.

107. Kabiir As.

108. Saabath As.

109. Ibaad As.

110. Basylakh As.

111. Rihaan As.

112. Imdan As.

113. Mirqoon As.

114. Hanaan As.

115. Lawhaan As.

116. Walum As.

117. Ba’yul As.

118. Bishosh As.

119. Hibaan As.

120. Afliq As.

121. Qoozim As.

122. Ludhoyr As.

123. Wariisa As.

124. Midh’as As.

125. Hudzamah As.

126. Syarwahil As.

127. Ma’n’il As.

128. Mudrik As.

129. Hariim As.

130. Baarigh As.

131. Harmiil As.

132. Jaabadz As.

133. Dzarqon As.

134. Ushfun As.

135. Barjaaj As.

136. Naawi As.

137. Hazruyiin As.

138. Isybiil As.

139. Ithoof As.

140. Mahiil As.

141. Zanjiil As.

142. Tsamithon As.

143. Alqowm As.

144. Hawbalad As.

145. Solih As.

146. Saanukh As.

147. Raamiil As.

148. Zaamiil As.

149. Qoosim As.

150. Baayil As.

151. Yaazil As.

152. Kablaan As.

153. Baatir As.

154. Haajim As.

155. Jaawih As.

156. Jaamir As.

157. Haajin As.

158. Raasil As.

159. Waasim As.

160. Raadan As.

161. Saadim As.

162. Syu’tsan As.

163. Jaazaan As.

164. Shoohid As.

165. Shohban As.

166. Kalwan As.

167. Shoo’id As.

168. Ghifron As.

169. Ghooyir As.

170. Lahuun As.

171. Baldakh As.

172. Haydaan As.

173. Lawii As.

174. Habro’a As.

175. Naashii As.

176. Haafik As.

177. Khoofikh As.

178. Kaashikh As.

179. Laafats As.

180. Naayim As.

181. Haasyim As.

182. Hajaam As.

183. Miyzad As.

184. Isyamaan As.

185. Rahiilan As.

186. Lathif As.

187. Barthofun As.

188. A’ban As.

189. Awroidh As.

190. Muhmuthshir As.

191. Aaniin As.

192. Namakh As.

193. Hunudwal As.

194. Mibshol As.

195. Mudh’ataam As.

196. Thomil As.

197. Thoobikh As.

198. Muhmam As.

199. Hajrom As.

200. Adawan As.

201. Munbidz As.

202. Baarun As.

203. Raawan As.

204. Mu’biin As.

205. Muzaahiim As.

206. Yaniidz As.

207. Lamii As.

208. Firdaan As.

209. Jaabir As.

210. Saalum As.

211. Asyh As.

212. Harooban As.

213. Jaabuk As.

214. Aabuj As.

215. Miynats As.

216. Qoonukh As.

217. Dirbaan As.

218. Shokhim As.

219. Haaridh As.

220. Haarodh As.

221. Harqiil As.

222. Nu’man As.

223. Azmiil As.

224. Murohhim As.

225. Midaas As.

226. Yanuuh As.

227. Yunus As.

228. Saasaan As.

229. Furyum As.

230. Farbusy As.

231. Shohib As.

232. Ruknu As.

233. Aamir As.

234. Sahnaq As.

235. Zakhun As.

236. Hiinyam As.

237. Iyaab As.

238. Shibah As.

239. Arofun As.

240. Mikhlad As.

241. Marhum As.

242. Shonid As.

243. Gholib As.

244. Abdullah As.

245. Adruzin As.

246. Idasaan As.

247. Zahron As.

248. Bayi’ As.

249. Nudzoyr As.

250. Hawziban As.

251. Kaayiwuasyim As.

252. Fatwan As.

253. Aabun As.

254. Rabakh As.

255. Shoobih As.

256. Musalun As.

257. Hijaan As.

258. Rawbal As.

259. Rabuun As.

260. Mu’iilan As.

261. Saabi’an As.

262. Arjiil As.

263. Bayaghiin As.

264. Mutadhih As.

265. Rahiin As.

266. Mihros As.

267. Saahin As.

268. Hirfaan As.

269. Mahmuun As.

270. Hawdhoon As.

271. Alba’uts As.

272. Wa’id As.

273. Rahbul As.

274. Biyghon As.

275. Batiihun As.

276. Hathobaan As.

277. Aamil As.

278. Zahirom As.

279. Iysaa As.

280. Shobiyh As.

281. Yathbu’ As.

282. Jaarih As.

283. Shohiyb As.

284. Shihats As.

285. Kalamaan As.

286. Bawumii As.

287. Syumyawun As.

288. Arodhun As.

289. Hawkhor As.

290. Yaliyq As.

291. Bari’ As.

292. Aa’iil As.

293. Kan’aan As.

294. Hifdun As.

295. Hismaan As.

296. Yasma’ As.

297. Arifur As.

298. Aromin As.

299. Fadh’an As.

300. Fadhhan As.

301. Shoqhoon As.

302. Syam’un As.

303. Rishosh As.

304. Aqlibuun As.

305. Saakhim As.

306. Khoo’iil As.

307. Ikhyaal As.

308. Hiyaaj As.

309. Zakariya As.

310. Yahya As.

311. Jurhas As.

312. Isa As.

313. Muhammad Saw.
Sesuai dengan konteks kekinian, kalau kita posting ataupun share status 313 nama-nama rasul ini insya Allah juga akan mendapatkan keutamaan sebagaimana mereka yang meletakkannya di rumah atau membacanya atau membawanya dengan mengagungkan mereka, memuliakan keberadaan mereka, menghormati kenabian mereka, berharap dari keinginan mereka yang tinggi dan beristighatsah dengan ruh-ruh mereka yang suci, sebagaimana disebutkan di atas. 

Aamiin..

Lelaki dan koin kuno yg sudah penyok

Seorang lelaki berjalan tak tentu arah dengan rasa putus asa. 

Kondisi keuangan morat-marit. 

Saat menyusuri jalanan sepi, kakinya terantuk sesuatu.

Ia membungkuk dan menggerutu kecewa. 
“Uh, hanya sebuah koin kuno yang sudah penyok”.
Meskipun begitu ia membawa koin itu ke bank.
“Sebaiknya koin ini dibawa ke kolektor uang kuno”, 
kata teller itu memberi saran. 

Lelaki itu membawa koinnya ke kolektor. Beruntung sekali, koinnya dihargai Rp.500 ribu.
Lelaki itu begitu senang. 
Saat lewat toko perkakas, dilihatnya beberapa lembar kayu obral. Dia pun membeli kayu seharga Rp. 500 ribu untuk membuat rak buat istrinya. 
Dia memanggul kayu tersebut dan beranjak pulang.

Di tengah perjalanan dia melewati tempat pengerajin mebel. 
Mata pemilik bengkel sudah terlatih melihat kayu bermutu yang dipanggul lelaki itu. 

Dia menawarkan lemari Rp. 2 juta untuk menukar kayu itu. 

Setelah setuju, dia meminjam gerobak untuk membawa pulang lemari itu.

Dalam perjalanan lelaki tersebut melewati perumahan. 
Seorang wanita melihat lemari yang indah itu dan menawarnya Rp. 10 juta. Dia ragu-ragu. 

Si wanita pun menaikkan tawarannya menjadi Rp. 15 juta. Lelaki itupun setuju.

Saat sampai di pintu desa, dia ingin memastikan uangnya. 
Ia merogoh sakunya dan menghitung lembaran bernilai Rp. 15 juta.

Tiba-tiba seorang perampok datang, mengacungkan belati, merampas uang itu, lalu kabur.
Istrinya kebetulan melihat dan berlari mendekati suaminya dan bertanya,

“Apa yang terjadi?”
“Engkau baik-baik saja kan? Apa yang diambil perampok tadi?”

Lelaki itu mengangkat bahunya dan berkata, 
“Oh bukan apa-apa. 

Hanya sebuah koin penyok yang kutemukan tadi pagi”.

Bila kita sadar, kita tak pernah memiliki apapun, kenapa harus tenggelam dalam kepedihan yang berlebihan?

Sebaliknya, sepatutnya kita bersyukur atas segala yang telah kita miliki, karena ketika datang & pergi kita tidak membawa apa-apa.
Menderita karena melekat. Bahagia karena melepas.
Karena demikianlah hakikat sejatinya kehidupan, apa yang sebenarnya yang kita punya dalam hidup ini?
Tidak ada, karena bahkan napas saja bukan kepunyaan kita dan tidak bisa kita genggam selamanya.
Hidup itu perubahan dan pasti akan berubah.
Saat kehilangan sesuatu, kembalilah ingat bahwa sesungguhnya kita tidak punya apa-apa. 
Jadi”kehilangan” itu tidaklah nyata dan tidak akan pernah menyakitkan. 
Kehilangan hanya sebuah tipuan pikiran yang penuh dengan ke”aku”an. 
Ke”aku”an itulah yang membuat kita menderita.
Rumahku, hartaku, istriku, suami ku, anakku. 

Lahir tidak membawa apa-apa, meninggal pun sendiri, tidak bawa apa-apa dan tidak ngajak siapa-siapa.

Sesungguhnya semua milik Allah dan sesungguhnya semua akan kembali kepada Allah.

(QS. al-Baqarah 2:155-157)

​HALAL BUAT KAMI, HARAM BUAT TUAN…!!!

(Ternyata Haji yang Mabrur Tidak Harus Pergi ke Mekkah…!!!)
بسـم الله الرحمن الرحيم

Ulama Abu Abdurrahman Abdullah bin al-Mubarok al Hanzhali al Marwazi ulama terkenal di Makkah yang menceritakan riwayat ini.

Suatu ketika, setelah selesai menjalani salah satu ritual haji, ia beristirahat dan tertidur. Dalam tidurnya ia bermimpi melihat dua malaikat yang turun dari langit. Ia mendengar percakapan mereka :
Berapa banyak yang datang tahun ini?” tanya malaikat kepada malaikat lainnya.


“Tujuh ratus ribu…,” jawab Malaikat lainnya.


“Berapa banyak mereka yang Ibadah Hajinya diterima?”


“Tidak satupun…!!!”

Percakapan ini membuat Abdullah gemetar.*

“Apa…???”

Ia menangis dalam mimpinya. “Semua orang-orang ini telah datang dari belahan bumi yang jauh, dengan kesulitan yang besar dan keletihan di sepanjang perjalanan, berkelana menyusuri padang pasir yang luas, dan semua usaha mereka menjadi sia-sia?”

Sambil gemetar, ia melanjutkan mendengar cerita kedua Malaikat itu.
“Namun ada seseorang, yang meskipun tidak datang menunaikan Ibadah Haji, tetapi Ibadah Hajinya diterima dan seluruh dosanya telah diampuni.

Berkat dia,seluruh Haji mereka ini diterima oleh Allah.”


“Kok bisa…???”

“Itu Kehendak Allah…!!!”

“Siapa orang tersebut…???”

“Sa’id bin Muhafah tukang sol sepatu di kota Damsyiq (Damaskus-Syria sekarang)”
Mendengar ucapan itu, ulama itu langsung terbangun, Sepulang haji, ia tidak langsung pulang ke rumah, tapi langsung menuju kota Damaskus, Siria.Sampai di sana ia langsung mencari tukang sol sepatu yang disebut Malaikat dalam mimpinya. Hampir semua tukang sol sepatu ditanya, apa memang ada tukang sol sepatu yang namanya Sa’id bin Muhafah.“Ada, di tepi kota” Jawab salah seorang tukang sol sepatu sambil menunjukkan arahnya. Sesampai di sana ulama itu menemukan tukang sepatu yang berpakaian lusuh,“Benarkah anda bernama Sa’id bin Muhafah?” tanya Ulama itu
“Betul, siapa tuan?”

“Aku Abdullah bin Mubarok”
Said pun terharu, “Tuan adalah Ulama terkenal, ada apa mendatangi saya…???”
Sejenak Ulama itu kebingungan, dari mana ia memulai pertanyaanya, akhirnya ia pun menceritakan perihal mimpinya.“Saya ingin tahu, adakah sesuatu yang telah anda perbuat, sehingga anda berhak mendapatkan Pahala Haji Mabrur?”
“Wah saya sendiri tidak tahu!”

“Coba ceritakan bagaimana kehidupan anda selama ini.
Maka Sa’id bin Muhafah bercerita, “Setiap tahun, setiap musim haji, aku selalu mendengar : 

Labbaika Allahumma labbaika. Labbaika la syarika laka labbaika. Innal hamda wanni’mata laka wal mulka. laa syarikalaka.*

“Yaa Allah, aku datang karena panggilanMu. Tiada sekutu bagiMu. Segala ni’mat dan puji adalah kepunyanMu dan kekuasaanMu. Tiada sekutu bagiMu.”
“Setiap kali aku mendengar itu, aku selalu menangis.”

Ya allah aku rindu Mekkah…!!!

Ya Allah aku rindu melihat Ka’bah…!!!

Ijinkan aku datang…!!!

Ijinkan aku datang, Yaa Allah…!!!”
“Oleh karena itu, sejak puluhan tahun yang lalu setiap hari saya menyisihkan uang dari hasil kerja saya, sebagai tukang sol sepatu. Sedikit demi sedikit saya kumpulkan. Akhirnya pada tahun ini, saya punya 350 dirham, cukup untuk saya berhaji”.
“Saya sudah siap berhaji”

“Tapi anda batal berangkat haji” 

“Benar”

“Apa yang terjadi?”

“Istri saya hamil, dan sering ngidam. Waktu saya hendak berangkat saat itu dia ngidam berat”

“Suamiku, engkau mencium bau masakan yang nikmat ini?“

“Ya sayang…”
“Cobalah kau cari, siapa yang masak sehingga baunya nikmat begini. Mintalah sedikit untukku !!!” Sayapun mencari sumber bau masakan itu. Ternyata berasal dari gubug yang hampir runtuh. Di situ ada seorang janda dan enam orang anaknya.
Saya bilang padanya bahwa istri saya ingin masakan yang ia masak, meskipun sedikit. Janda itu diam saja memandang saya, sehingga saya mengulangi perkataan saya. Akhirnya dengan perlahan ia mengatakan: “Tidak boleh tuan…!!!”
Dijual berapapun akan saya beli” kataku

“Makanan itu tidak dijual, tuan”, katanya sambil berlinang mata.

Akhirnya saya tanya: “kenapa?”
Sambil menangis, janda itu berkata, “Daging ini halal untuk kami dan haram untuk tuan”, katanya.

Dalam hati saya : Bagaimana ada makanan yang halal untuk dia, tetapi haram untuk saya, padahal kita sama-sama muslim?
Karena itu saya mendesaknya lagi, “Kenapa?”

“Sudah beberapa hari ini kami tidak makan. Di rumah tidak ada makanan. Hari ini kami melihat keledai mati, lalu kami ambil sebagian dagingnya untuk dimasak. “Bagi kami daging ini adalah halal, karena andai kami tak memakannya,maka kami akan mati kelaparan. Namun bagi Tuan, daging ini haram”.
Mendengar ucapan tersebut spontan saya menangis, lalu saya pulang. Saya ceritakan kejadian itu pada istriku, dia pun menangis, kami akhirnya memasak makanan dan mendatangi rumah janda itu. Untuk memberikan masakan itu.
Uang peruntukan Haji sebesar 350 dirham pun saya berikan pada mereka.”Pakailah uang ini untukmu sekeluarga. Gunakan untuk usaha, agar engkau tidak kelaparan lagi”

Ya Allah……… di sinilah Hajiku !!!

Ya Allah……… di sinilah Mekkahku !!!

Mendengar cerita tersebut Abdullah bin Mubarok tak bisa menahan air mata.

“Kalau begitu, engkau memang patut

mendapatkannya”…kata Abdullah bin Mubarok
MasyaAllah.                                                    

عبد الله ابن المبارك كاتب الكتاب”الجهادفي سبيل الله

Rujukan cerita diatas

Al-Imam Az-Zahabi ada buat kitab khusus tentang Imam Ibnul Mubarok yaitu “قضِّ نهارك بأخبار ابن المبارك” ada kisah ini di situ. 

Begitu juga di kitab “Siyar A’lam An-Nubala” karya Az-Zahabi juga, dengan lebih lengkap(8/378-421). 

Dan Tarikh Kabir (5/212), Tarikh Sagheer (2/225), Hilyatul Awliya (8/162), Tarikh Baghdad (10/152). 

Dan sebahagiannya di Tahzibu Kamal dan Tazkiratul Huffaz dll.

SAKINAH

Membangun biduk rumah tangga yang harmonis hingga ujung usia merupakan impian setiap pasangan. 
Keluarga akan terasa laksana surga ketika suami bersikap sayang kepada istri, dan istri bersikap sayang kepada suami. 
Salah satu kendalanya adalah faktor keharmonisan hubungan antara suami istrinya yang sering terganggu akibat sikap egois dari kedua belah pihak. 
Suami-Istri ibarat puzzle, potongannya saling melengkapi, jika salah-satu hilang maka rumah tangga juga tidak akan lengkap. 
Keluarga bisa harmonis, suami-isteri dapat rukun jika masing-masing mensyukuri apa yang ada pada pasangannya.

 

أقرَبُكُم مِنّي مَجلِسا يَومَ القِيامَةِ أحسَنُكُم خُلُقا وخَيرُكُم لِأَهلِهِ 
“Orang yang paling dekat denganku kedudukannya pada hari Kiamat adalah orang yang paling baik akhlaknya dan paling baik terhadap keluarganya”.
إنَّ مِن أكمَلِ المُؤمِنينَ إيمانا ، أحسَنَهُم خُلُقا وألطَفَهُم بِأَهلِهِ.    
.سنن الترمذي : ج ۵ ص ۹ ح ۲۶۱۲ ،المستدرك على الصحيحين : ج ۱ ص ۱۱۹ ح۵ .
“Sesungguhnya iman yang paling sempurna dari orang beriman adalah orang yang paling baik akhlaknya dan paling lembut terhadap keluarganya”